Rated 5.00 out of 5 based on 3 customer ratings
(3 customer reviews)

158,000

Cuốn sách sẽ cho chúng ta chiến lược để:

  • Tìm đúng đối tượng
  • Truyền đúng thông điệp
  • Xây dựng thương hiệu